นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อฉัน.......ใกล้ 50

Ico48

ตอนอายุ 40 ขึ้นบันได ได้ 4 ชั้น

ตอนอายุ 50 ขึ้นบันได ได้ 3 ชั้น

ตอนอายุ 60 ขึ้นบันได ได้ 2 ชั้น

...

บันทึกแค่นี้ก่อนครับ อิอิ

เนื้อหาเต็ม: เมื่อฉัน.......ใกล้ 50