นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อฉัน.......ใกล้ 50

Ico48

ขอชื่นชมคนมืออาชีพที่ใกล้ 50 ครับ

เนื้อหาเต็ม: เมื่อฉัน.......ใกล้ 50