นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ติดตามสถานการณ์ภาวะฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2-4 ธันวาคม 2559

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
06 December 2016 14:22
#105743

 

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. (06.30UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.พระแสง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี อ.ขนอม อ.นบพิตำ อ.ท่าศาลา อ.พิปูน อ.พรหมคีรี อ.เมือง อ.ปากพนัง อ.เชียรใหญ่ อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ทุ่งสง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช อ.ปากพยูน อ.ป่าบอน อ.ตะโหมด อ.ศรีบรรพต อ.ควนขนุน อ.เมือง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.ควนเนียง อ.รัตภูมิ อ.หาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง อ.นาหม่อม อ.จะนะ อ.เทพา จ.สงขลา อ.หนองจิก อ.เมือง อ.โคกโพธิ์ อ.แม่ลาน อ.ยะรัง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี อ.บาเจาะ อ.เจาะไอร้อง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส อ..เบตง จ.ยะลา รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามัน
แนวโน้มความรุนแรงลดลง/พื้นที่เพิ่มขึ้น
เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็วประมาณ 20 กม./ชม.
....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....
อ.ชะอวด อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อ.ป่าพะยอม อ.กงหรา จ.พัทลุง รวมถึงในบริเวณทะเลอ่าวไทย
แนวโน้มความรุนแรงลดลง/พื้นที่ลดลง
เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็วประมาณ 20 กม./ชม.