นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ติดตามสถานการณ์ภาวะฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2-4 ธันวาคม 2559

Ico48

อธิบายแผนที่ : แผนที่อากาศผิวพื้นวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น.บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณช่องแคบมะละกา ส่วนแนวปะทะอากาศบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย