นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

Ico48
Smarn (Recent Activities)
01 December 2016 10:25
#105720

น่าห่วงกับคำว่า "เกษตรอินทรย์" จะถูกยึด แล้วห้ามใช้

ความจริงน่าจะกลับกัน คือเป็นคำที่ใช้เป็นสากลแล้ว "ห้ามยึด"

(จากคนที่ไม่ได้เรียน "เกษตรศาสตร" ซึ่งต่อไปคงไม่สามารถใช้คำว่าเกษตรกรได้

เปรียบเทียบกับ ได้เรียนจบ วิศวกรรมศาสตร์ จึงนับว่าเป็น วิศวกร ได้).