นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปิดถนน:สร้างสะพาน :การสูญเสียที่มองข้าม

Ico48

ไทยเรากำลังเตาะแตะหัดเดินครับ ญี่ปุ่นหนะเขาวิ่งอยู่นานแล้ว ก็ไม่รู้หมดยุคลุงแล้วจะกลับไปหัดคลานเหมือนเดิมไหม

ปัจจุบันมีการนำวิธีวิจัยมาใช้ในการปิดถนนเป็นบางเวลาเพื่อเก็บข้อมูลก่อนปิดจริง ๆ ก็ไม่รู้จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหน

ครับบันทึกนี้ ถึงผู้รับผิดชอบทุกระดับ ที่อะไร ๆ ก็บูรณาการ ช่วยคิดให้รอบด้านเท่าที่จะคิดได้ด้วยเถอะครับ

สำหรับที่ว่า ขับรถยนต์ 10 กิโลเมตร เพื่อซื้อของ 20 บาทนั้น บางทีก็ไปการตอบโต้ของผู้บริโภคครับ ทำนองว่า "ของอย่างนี้ขายได้ไง 60 บาท ฉันซื้อแค่ 20 เอง" อิอิ :)