นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปิดถนน:สร้างสะพาน :การสูญเสียที่มองข้าม

Ico48

เราขาดการคิดแบบบูรณาการครับ ประเภท ยอมขับรถยนต์ออกไปเติมน้ำมันก่อนราคาจะขึ้นไปอีกลิตรละ 20 สตางค์ ไม่มีใครตอบได้ว่าประเทศจะได้อะไรจากพฤติกรรมแบบนี้ หรือขับรถยนต์ไปอีก 10 กิโลเมตรเพื่อซื้อของราคาถูก 20 บาท ประมาณนี้นะครับ