นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ยาง: ถึงเวลาตั้งโรงงานยางรถยนต์ ไทยแบรนด์

Ico48
Smarn (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
25 พฤศจิกายน 2559 10:38
#105703

http://www.blackdonut.com/th/knowledge10

ยกตัวอย่างตัวเลขกับตัว ย่อ เช่น 205/55 R 16 89V
205  บอกความกว้างของหน้ายาง
55   บอกอัตราส่วนขนาดยาง (ซีรี่ส์)
R   บอกถึงโครงสร้างยางว่าเป็นยางแบบเรเดียล
16   บอกถึงเส้นผ่าศูนย์กลางกะทะล้อ
89V  คือตัวเลขที่ใช้แทนความสามารถในการรับน้ำหนักของยาง

.. 89 ความสามารถในการรับน้ำหนักของยางเท่ากับ 580 กก.

V มีความสำคัญเพราะจะบอกถึงขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของยาง

ตัวอักษรที่กำหนดมีมากมายแตกต่างกันตามสมรรถนะ เช่น
S ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 180 กม. / ชม.
T ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 190 กม. / ชม.
H ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 210 กม. / ชม.
V ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 240 กม. / ชม.
W ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 270 กม. / ชม.
Y ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 300 กม. / ชม.
ZR ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 240 กม. / ชม. ขึ้นไป