นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผลงานกระดาษ

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
21 November 2016 14:03
#105685

ผลงานกระดาษคือขั้นตอนของการทำความเข้าใจ จนเกิดการยอมรับ (การยอมรับเพื่ออะไรเป้าหมายล้วนแตกต่าง) เมื่อไหร่เข้าถึงก็แสดงว่านำไปปฏิบัติจนเกิดเป็นคุณค่าที่แท้จริงเป็นประโยชน์จริง ในบริบทความเป็นจริง จึงจะเรียกว่านำไปแก้ปัญหาและพัฒนาได้จริง สิ่งที่เห็นและเจริญสมดุลตามมาจริง จนเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ก็เกิดขึ้นจริงๆ เข้าใจความรู้ เข้าถึงความจริง สร้างความรู้เองได้เหมาะสมกับความจริง พึ่งตนเองได้ ช่วยคนอื่นช่วยสังคมได้ต่อไป ระบบการศึกษาเราจะได้คนเก่ง (คือคนที่แก้ปัญหาได้ แก้ทุกข์ได้)คนดี จิตสูง พร้อมเป็นผู้ให้ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน หรือสละความเห็นแก่ตัวเอง เกิดความสุขร่วมกันในสังคม นักศึกษาและครอบครัวก็ไม่ทุกข์ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาชำระค่าบำรุงการศึกษา สุขแท้ของครูก็เกิด อยู่ที่ความเมตตา กรุณา เกื้อกูลของคนที่มีและให้การแบ่งปัน ก็สำเร็จปริญญาจากสวนโมกข์ค่ะ

ทุกครั้งที่ลงมือทำจะเป็นการผ่อนทุกข์ แล้วสุขภาวะที่ยั่งยืนก็จะเกิดขึ้น

หวังว่าได้เห็นในชาตินี้ แต่ก็ไม่คาดหวัง ทำได้แค่ร่วมสร้างเหตุและปัจจัย ตามกำลังความสามารถ เต็มที่กับทุกวันเท่าที่ได้

ขอบคุณมากค่ะ

เจริญธรรม

ยาดมเอง

เนื้อหาเต็ม: ผลงานกระดาษ