นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
13 พฤศจิกายน 2559 20:18
#105671

เหมาะสม สมวัย ท่าน ช.ช.