นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Inspire vs passion

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
12 November 2016 19:14
#105669

#บันทึกแนะนำ 12 พฤศจิกายน 2559

เนื้อหาเต็ม: Inspire vs passion