นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล่าจากบ้านสวน...ตอนตามรอยพ่อด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Ico48

ร่วมภาคภูมิใจด้วยค่ะ ช่วยให้เรามั่นใจในสิ่งที่เรามี

ขอบคุณที่แบ่งปันความภูมิใจ มั่นใจ ให้เกิดเป็นพลังของความเชื่อมั่นว่าเราพึ่งตนเองได้ พึ่งพาอาศัยกันได้

ต้นแบบให้ได้เรียนรู้ เอาอย่าง แบบบ้านเรา...ทุนชีวิตจากรุ่น...สู่รุ่น ที่เจริญ งดงาม

เจริญธรรมค่ะ

ยาดมเอง