นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครบรอบ 41 ปี ของการมาอยู่ที่หาดใหญ่

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
05 พฤศจิกายน 2559 13:01
#105655

แมว...... ผู้ซึ่งมีสุขภาพแข็งแรง เพราะเป็น "แมว" เก้าชีวิต ค่ะ