นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นิยายหลอกเด็ก๔:มันหมู มันดี หรือมันไม่ดี

Ico48
Smarn (Recent Activities)
13 October 2016 14:07
#105612

สธ.แจงบริโภค “น้ำมันพืช” หรือ “น้ำมันหมู” ปลอดภัยกว่ากัน !

สรุปว่า สรุปไม่ได้ ให้ตัดสินใจเอาเอง พร้อมข้อมูลประกอบ