นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล่าจากบ้านสวน ตอน ทุเรียนราชาแห่งผลไม้

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
06 October 2016 20:10
#105597

#บันทึกแนะนำ 6 ตุลาคม 2559

Literature

สุข สนุกกับการ show and share บนชานชลา share@psu พื้นที่แห่งการแบ่งปัน