นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทุกหน้าที่มีส่วนสร้างค่าองค์กร

Ico48
Monly (Recent Activities)
06 October 2016 09:16
#105595

การที่จะก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ตามที่ตั้งไว้ ก็ควรมองบุคลากรทุกสายที่ปฏิบัติงานในองค์การ