นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทุกหน้าที่มีส่วนสร้างค่าองค์กร

Ico48

ชัดเจนและเห็นจริงนะคะ อาจารย์ หากเราทุกคนช่วยกันให้คุณค่ากับผู้ที่ทำงานอย่างเต็มที่ องค์กรก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่น สำหรับตัวเองจะแสดงความชื่นชมทุกคนทุกครั้งที่ทำได้ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่อาจจะถูกมองข้าม ความชื่นชมจากคนอื่นจะได้ช่วยให้กำลังใจคนทำงานไปด้วยนะคะว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ดีแล้ว น่าชื่นชม