นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา

Ico48
ยุ้ย [IP: 134.236.70.30]
17 September 2016 21:54
#105548

อยากจะตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพาราจะต้องทำอย่างไรค่ะ