นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฝันที่ใกล้เป็นจริง

Ico48
Monly (Recent Activities)
02 September 2016 09:27
#105520

เยี่ยม เยี่ยม

เนื้อหาเต็ม: ฝันที่ใกล้เป็นจริง