นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฝันที่ใกล้เป็นจริง

Ico48
Smarn (Recent Activities)
01 September 2016 17:14
#105518

ม.รังสิต โดยเฉพาะ ท่านอธิการบดี สนับสนุนและเน้นเกษตรอินทรีย์ ครับ ผมเกี่ยวข้องเล็กน้อยที่ จัดตั้งโรงงานหีบน้ำมันปาล์ม (อินทรีย์ 100%)

เนื้อหาเต็ม: ฝันที่ใกล้เป็นจริง