นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฝันที่ใกล้เป็นจริง

Ico48

ชื่นชมกับการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติของผู้ว่าฯสงขลาด้วยคนครับ

เนื้อหาเต็ม: ฝันที่ใกล้เป็นจริง