นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประเมินตามระบบ มคอ.

Ico48

"อุดมศึกษาไทยยังวนเวียนอยู่ที่เดิม ก็ต้องโทษที่ระบบแล้วละครับ

ผมว่า คนวางระบบเป็นคนขี้ระแวง และไม่ไว้ใจใคร สุดท้ายก็ถูกหลอกอยู่ดี

คิดถึง 20-30 ปีที่แล้ว การบริหารไม่ยุ่งยากขนาดนี้ เอกสารไม่มากมายขนาดนี้ บัณฑิตที่จบออกไปก็มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับจนกระทั่งมีวันนี้ได้

ไม่เห็นต้องมีรายงานอะไรมากมาย คณบดีแค่มอง ๆ ไปก็รู้ อาจารย์คนไหนเป็นอย่างไร ก็เคยมีตัวอย่างนี่ครับ ใครสอนไม่รู้เรื่อง ก็ไม่ได้รับมอบหมายงานสอน ต้องขี่มอไซค์เล่นไปวัน ๆ