นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บุคลากรดีเด่น กลุ่มพนักงานเงินรายได้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
  • แสดงความยินดีด้วยค่ะพี่ปิ๊ก
  • พี่ปิ๊กเป็นพี่สาวที่มีน้ำใจคอยช่วยเหลือดูแลในทุกๆ เรื่องที่สามารถช่วยได้ และให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาแก่ทุกคนค่ะ