นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาระงานประจำสู่ ..KM

Ico48

A: น่าจะยังไม่ครบถ้วนครับ

Q: บัตรนักศึกษาหายทำอย่างไร?

- บัตรนักศึกษาควบ ATM ด้วย?

- กรณีควบบัตร ATM ต้องแจ้งความเพื่อดำเนินการส่วน ATM หรือไม่?

- ยื่นคำร้อง/ ติดต่อขอทำบัตรใหม่ที่?

- เอกสารประกอบการขอทำบัตรใหม่

- ค่าใช้จ่าย

- ระยะเวลาดำเนินการกี่วัน

- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำบัตรหาย เข้ากรณีไหนครับ

- ....

ถ้ามีข้อมูลเหล่านี้ + ... น่าจะครอบคลุม A มากขึ้นครับ

วงเล็บปิดข้อ 2 หายครับ

อิอิอิ

เราเอง

 

เนื้อหาเต็ม: ภาระงานประจำสู่ ..KM