นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับสมัครใหม่

Ico48
เปาปุนจิ้น [IP: 182.232.158.81]
17 สิงหาคม 2559 14:11
#105475

หวังเฉา หม่าฮั่น แห่งศาลไคฟง องครักษ์ผู้รักษาความยุติธรรม

เนื้อหาเต็ม: รับสมัครใหม่