นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อะกาเว

Ico48

ไม่เคยสังเกตเลยว่า มีดอกไม้ชนิดนี้อยู่ในคณะฯ ของเรา

เนื้อหาเต็ม: อะกาเว