นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อะกาเว

Ico48

ดอกจะติดผล หล่นลงมางอกเป็นต้นเล็ก ๆ เป็นพัน ๆ ต้นครับ นำไปปลูกต่อได้เลย เคยปลูกสมัยอยู่หมู่บ้านเก่า ม.อ.

เนื้อหาเต็ม: อะกาเว