นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับสมัครใหม่

Ico48

เป็นระบบการจัดการที่น่าจะเผยแพร่ให้นำไปปรับใช้กันให้กว้างขวางดีจังค่ะ น่าชื่นชมคนคิดจังเลย

เนื้อหาเต็ม: รับสมัครใหม่