นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 self value development

Ico48

อาจารย์ไม่ทันเห็นแน่เลยค่ะ คำว่า value เขียนไม่ถูกต้องทั้งสองที่เลยค่ะ 

เนื้อหาเต็ม: self value development