นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

ขออภัย ผู้ดูแลระบบ ที่บางบันทึก ต้องใช้คำนี้.... ( ขออภัย..ภาพประกอบยังไม่สามารถนำเสนอได้..เนื่องจากการโหลดภาพของ Share ขัดข้อง)

เพราะได้โหลดภาพและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว...ภาพยังไม่ปรากฏค่ะ

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน