นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PSU LEAN กับ ลูกอ๊อด

Ico48
รู้ทันฝรั่ง [IP: 223.206.153.166]
14 กรกฎาคม 2559 11:48
#105322

LEAN ถ้าทำดีดี จะมีคุณูปการแก่ทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง

แต่ถ้าทำได้ไม่ดีจริงและต้องการเอาใจผู้บริหารเกินไป ก็มักจะเป็นเหมือนโรงงานนรก

 

เนื้อหาเต็ม: PSU LEAN กับ ลูกอ๊อด