นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PSU LEAN กับ ลูกอ๊อด

Ico48

ลุงทดแทน หนาวเลย สงสัยเปิดแอร์ต่่ำกว่า 25 ฮ่า ๆๆๆ

เนื้อหาเต็ม: PSU LEAN กับ ลูกอ๊อด