นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 journal entry

Ico48

ว่าจะทักอยู่เหมือนกันค่ะ เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก เผลอแป๊บเดียววิ่งตามคุณพ่อได้แล้วหรือนี่

Full Content: journal entry