นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับสมัครใหม่

Ico48

การออกแบบระบบการทำงานทำได้ดีครับ ป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดแน่ ๆ ได้ดี ยอดเยี่ยมที่เป็น Best Practices ครับ

เนื้อหาเต็ม: รับสมัครใหม่