นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ต้นไม้จากขวดพลาสติก

Ico48

ปลูกเก่งค่ะ เป็นดอกด้วย ไม่ประสบความสำเร็จเลยกะปลูกต้นไม้ค่ะ