นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานเกษตรที่เป็นมากกว่างานเกษตร

Ico48
anni (Recent Activities)
22 June 2016 13:22
#105197

ขอบคุณค่ะ สู้ไปพร้อมๆกันค่ะ