นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปาล์มน้ำมัน ทรัพย์ ม.อ.1 พัฒนาพันธุ์ให้ผลผลิตสูง

Ico48

ขอแสดงความชื่นชม ยินดีด้วย