นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Follow me

Ico48

ทีม Follow me เปิดตัวทีมได้เฟี้ยวมากค่ะ

ทีมเรา Forget me not สู้ ๆ

เนื้อหาเต็ม: Follow me