นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ช่วยด้วยเปิด File Illustrator ไม่ได้

Ico48

ขอบคุณ คุณ heartttz มาก ๆ ค่ะ เป็นอย่างที่ท่านบอกจริง ๆ ด้วย