นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขี้หูตัน

Ico48
anni (Recent Activities)
14 June 2016 20:26
#105137

ช่วงนี้เป็นเวลาดีๆ ของน้องๆฝ่ายรายได้

ที่อัดอั้นมานาน ตอนนี้จัดเลยพี่ปอไม่ว่า...เพราะไม่ได้ยิน

Full Content: ขี้หูตัน