นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กระจ่างชัด

Ico48
ขวั๊ดด็องเปล๋า [IP: 223.204.222.190]
13 มิถุนายน 2559 11:19
#105133

 

เท่าที่เห็นและเป็นอยู่ การอบรม-สัมมนา ของภาครัฐฯ

นอกเหนือไปจากการท่องเที่ยวหรือหย่อนใจแอบแฝง

ก็แทบจะไม่ก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใด ๆ ได้จริง

กลับกันมา ก็เห็นยังทำงานแบบเดิม ๆ คิดแบบเดิม ๆ นิสัยแบบเดิม ๆ

 

ก็อยากรู้เหมือนกันว่าการอบรมแบบล้วงลึกถึงอดีตอย่างนี้

จะมีผลในเชิงรูปธรรมจริง ๆ หรือมโนไปเองแบบไฟไหม้ฟาง

ซึ่งคงต้องวัดผลด้วยความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง

ว่าผู้เข้าอบรมมีพัฒนาการและทัศนคติเชิงบวกเพิ่มขึ้นบ้างหรือไม่

 

 

 

 

 

เนื้อหาเต็ม: กระจ่างชัด