นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลงเต้นท์ครั้งแรก

Ico48

ผู้หญิงแกร่ง

มีความรักและลุ่มหลงในงาน ทำงานอะไรก็สำเร็จได้ตามเป้าหมาย