นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ม.อ.ร่วมใจ ส่งเสริม 5 ส. สำนึกรัก สำนักงานอธิการบดี

Ico48

ความคิดสร้างสรรค์ และ ความร่วมมือ ของสมาชิกแต่ละกอง เยี่ยมจริงๆค่ะ