นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รักและลุ่มหลง

Ico48

ชอบด้วยค่ะ ต้องรักในงานที่ทำจึงจะสำเร็จค่ะ

เนื้อหาเต็ม: รักและลุ่มหลง