นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พัฒนาตน: คิดวิเคราะห์สู่สังเคราะห์เป็นความรู้

Ico48

อย่าลืมตามไปอ่าน "วิศวกรรีพอร์ต" ต้นเรื่อง ที่เขียนได้ดี อ่านสนุกนะครับ