นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คณะทำงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

Ico48

แนวนโยบาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตก ย ยักษ์ค่ะ