นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พัฒนาตน: คิดวิเคราะห์สู่สังเคราะห์เป็นความรู้

Ico48

สิ่งสำคัญคือ เราต้องเข้าใจธุรกิจเพื่อที่จะ “วิเคราะห์” ข้อมูลในรีพอร์ต ไม่ใช่ “บรรยาย” ตัวเลข และนำเสนอข้อมูลเป็น

ชอบครับสำหรับข้อความนี้อยากให้หลาย ๆ ท่าน click เข้าไปอ่านครับ