นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พัฒนาตน: คิดวิเคราะห์สู่สังเคราะห์เป็นความรู้

Ico48

ยินดีที่ได้อ่านบันทึกที่มีคุณค่าอีกครั้งครับ

น่าสนใจเกี่ยวกับแนวคิดความหลงตัวเองว่าเก่ง ของเยาวชนรุ่นหลังจริง ๆ

ใครกลับตัวได้เร็ว ย่อมได้เปรียบ