นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแจ้งย้ายปลายทาง และทำบัตรประชาชนใหม่

Ico48

ตอบคุณณัฐริกา

ไปทำหลังบัตรประชาชนหมดอายุก็ได้ เวลาทำนิติกรรมทางการเงินหรือื่น ๆ โดยปกติจะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วยหรือในแบบฟอร์มจะให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย แต่ถ้าทำก่อนหมดอายุในกรณีที่ย้ายที่อยู่ก็จะสะดวกต่อตนเองค่ะ