นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กว่าจะเป็นค่าย

Ico48

แต่เชื่อว่าเมื่อผ่านพ้นการปลุกจิตสำนึกแบบนี้ไปได้ เราจะมีคนที่มีคุณภาพให้กับสังคมเพิ่มขึ้นนะคะ

เนื้อหาเต็ม: กว่าจะเป็นค่าย